Ing. Boris Gnoth, LL.M.

Daňové poradenství / Tax advisory services / Steuerberatung
Daňové poradenství pro fyzické a právnické osoby v oblastech: - Daň z příjmů - Daň z přidané hodnoty - Silniční daň, Daň z nemovitostí, Převodové daně - Transfer-pricing - Mzdová agenda
telefon: + 420 608 75 65 90
e-mail: 3945@kdpcr.org
internet: www.gnothconsulting.cz